Nơi khởi nguồn
cho những bữa ăn ngon

Thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn An Việt | Tin tức | An Việt là 1 trong 15 đơn vị " Địa Chỉ Xanh - Nông Sản Sạch

 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại An Việt  Vinh dự được Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn công bố là 1 trong 15 đơn vị Cung Ứng Nông Sản Thực Phẩm An Toàn trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đã trực tiếp tham gia và khen ngợi An Việt đã làm tốt trong công cuộc thực phẩm sạch hiện nay,

           

                                         

 

           

                                       

 

 

                                                               

                                   

 

 

               

                                                                     

 

 

               

                                                                             

 

 

 

 


CÁC TIN LIÊN QUAN
Khai Trương Cửa Hàng Thực Phẩm An Toàn An Việt
An Việt là 1 trong 15 đơn vị " Địa Chỉ Xanh - Nông Sản Sạch
--%>